Werkfit maken-trajecten UWV

Jouw situatie

Door ziekte of arbeidsongeschiktheid heb je enige tijd niet meer gewerkt. Nu ben je toe aan een baan, maar je kunt daarbij extra ondersteuning gebruiken. Als je een UWV uitkering ontvangt, kun je een Werkfit maken-traject aanvragen. Je mag dan zelf een bureau uitkiezen dat jouw re-integratietraject gaat verzorgen.

Onze coach helpt je weer op weg

viaWMO voor Werkfit maken-trajecten

Ga je met ons in zee, dan helpen wij jou om de draad weer op te pakken. Wij zorgen dat je weer fit genoeg bent. Dat doen we met mentale en fysieke coaching, ofwel met veel aandacht voor jou als persoon. Samen gaan we aan de slag met het verstevigen van jouw positie op de arbeidsmarkt. We zorgen dat jij je weer fitter voelt en klaar bent voor een nieuwe baan of daginvulling. We gaan werken aan het ontwikkelen van jouw competenties en werknemersvaardigheden door middel van coaching en training, soms in combinatie met het opdoen van werkervaring. We leren jou omgaan met jouw persoonlijke belemmeringen. Alles staat in het teken van het vergroten van jouw kansen op het vinden van een passende, reguliere baan of daginvulling.

 

Ieder traject ziet er anders uit want het gaat altijd om een individueel traject op maat, dus helemaal afgestemd op jou als persoon. Het traject Werkfit maken is bedoeld voor mensen met een uitkering van UWV. viaWMO heeft ruime ervaring met re-integratie. Zo hebben we al veel werkzoekenden begeleid naar passend en duurzaam werk. Het is niet altijd een gemakkelijk opgave, maar het lukt ons samen meestal wel.

Het helpt als jij een klik met ons hebt, per slot van rekening bouw je tijdens het traject een band op met je coach. Ga altijd in zee met iemand bij wie je meteen een goed gevoel hebt.

Uitvinden of je een klik met ons hebt?