Psychosociale behandeling (werkgever)

Jouw situatie

Je ziet dat een van je werknemers het alleen niet meer redt. Hij meldt zich vaak ziek, maakt fouten in het werk en er is beslag gelegd op zijn loon. Een werknemer die lekker in zijn vel zit presteert beter. Bovendien voel jij je als werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van je personeel. Breng je werknemer met ons in contact voor praktische ondersteuning en psychosociale behandeling.

viaWMO voor psychosociale behandeling

viaWMO verleent ook bedrijfsmaatschappelijk werk, oftewel praktische ondersteuning en psychosociale behandeling en ACT-therapie. Verwijs je werknemer met problemen door naar ons. Onze coach wordt zijn of haar vertrouwenspersoon die bijvoorbeeld helpt bij het opnieuw aanbrengen van structuur in het leven, het doorbreken van vastgeroeste patronen en het leren omgaan met gevoelens van onzekerheid. De coach is de vertrouwenspersoon, het luisterend oor waar je werknemer behoefte aan heeft. Wij staan naast je werknemer met coaching op maat en we groeien met hem mee gedurende het coachingstraject.

 

En viaWMO richt zich niet alleen op de psyche. Zo kan de coach als vertrouwenspersoon ook eerste hulp aanbieden bij schulden en financiële veranderingen en de contacten met organisaties, zoals de gemeenten, de Kredietbank, het UWV of andere instanties, onderhouden. Daarnaast werkt viaWMO onder meer samen met een jurist en een mediator, voor als er vervolgstappen nodig zijn op juridisch gebied of bij conflicten in de relationele sfeer.

 

Tijdens het coachingstraject zetten we, als dat nodig is, ook testen en vragenlijsten in, waarmee we de persoonlijke coaching nog doeltreffender kunnen inzetten. Laat je werknemer niet onnodig lang rondlopen met problemen en verwarde gevoelens, voorkom langdurige uitval door een burn-out of depressies en zorg dat hij de juiste hulp krijgt in de vorm van een vertrouwenspersoon. Niet alleen je werknemer heeft baat bij een coachingstraject, ook jij als werkgever profiteert hiervan. Een werknemer die goed in zijn vel zit, presteert immers beter.