Ziektewetinterventies (werkgever)

Jouw situatie

Ziekteverzuim. Elke werkgever heeft er mee te maken. Hoe eerder er wordt ingegrepen, hoe makkelijker het voor de zieke werknemer is om het werk weer op te pakken. Daarom is het verstandig om niet te wachten met interventies. In het kader van de Wet verbetering Poortwachter ben je als werkgever zelfs verplicht om bij langdurig ziekteverzuim re-integratieactiviteiten in gang te zetten. Laat de ziektewetinterventies over aan een specialist.

Persoonlijke coaching op maat

viaWMO voor ziektewetinterventies

Bij een langdurig ziekteverzuim moet je als werkgever interventies inzetten zodat een zieke werknemer met psychische of fysieke klachten weer duurzaam kan re-integreren in het werk. Neem je taak serieus, want het UWV toetst achteraf je inspanningen en kan daar sancties aan verbinden, zoals een verlengde doorbetalingsplicht of een uitkeringsaanvraag afwijzen. Zet viaWMO in voor fysieke, multidisciplinaire en/of psychische interventies, mediation en bemiddeling naar ander werk.
Verzuimbegeleiding is een specialisme. Wij nemen een deel van je verplichtingen uit handen en zorgen dat je werknemer zo snel mogelijk het werk weer kan hervatten. Dat doen we met persoonlijke coaching op maat. Wij leveren kwaliteit. Als terugkeer binnen de eigen organisatie niet mogelijk is, gaan we op zoek naar een baan elders. Bij ons slaagt een re-integratie 2e Spoor nagenoeg altijd en voorkom je sancties. Die garantie kunnen wij je geven.

Tijdens het coachingstraject staan wij naast jouw werknemer, nemen hem bij de hand en bieden ondersteuning bij het werken aan de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Met behulp van persoonlijke coaching zorgen wij dat je werknemer weer met voldoende zelfvertrouwen en motivatie aan het werk gaat. Re-integratie is een complexe materie. Laat het geen last worden en schakel ons in voor een re-integratie met een menselijke maat. Een coachingstraject van viaWMO zorgt dat je zieke werknemer zo snel mogelijk het werk weer kan hervatten, zodat jij niet onnodig op kosten wordt gejaagd.

Ziektewetinterventies met persoonlijke coaching!