Wet Verbetering Poortwachter (werkgever)

Jouw situatie

Een van je werknemers met een vast contract heeft zich ziek gemeld en de arbodienst geeft aan dat er een re-integratietraject (Spoor 2) moet worden ingezet in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Het vroegtijdig inschakelen van een deskundig re-integratiebureau is de beste garantie op succes. Als werkgever bespaar je op kosten en weet je zeker dat jij de wettelijke verplichtingen kunt nakomen.

Voordelig in Spoor 2-trajecten

viaWMO voor Wet verbetering Poortwachter

Sinds 2002 is de Wet verbetering Poortwachter van kracht die werkgevers verplicht om samen met de zieke werknemer te werken aan re-integratie. Dat houdt onder meer in dat er een re-integratiedossier moet worden opgesteld en uiterlijk 13 weken voor het derde ziektejaar een aanvraag voor de WIA moet worden ingediend bij het UWV. Veel werkgevers ervaren de wet naleven als lastig, tijdrovend en kostbaar. De meeste organisaties hebben hiervoor niet de professionals in huis. De werkzaamheden uitbesteden aan een gespecialiseerd re-integratiebureau ligt voor de hand.
Wil je verzekerd zijn van de beste ondersteuning van jouw zieke werknemer, schakel direct een re-integratiebureau als viaWMO in. Onze ervaring is dat je met onze persoonlijke aanpak de beste resultaten behaalt. Bij viaWMO wordt je zieke werknemer bijgestaan door een betrokken en realistische re-integratiecoach. Zo krijgt je werknemer een vertrouwenspersoon die naar hem luistert, maar ook een ervaren loopbaanbegeleider die hem op een deskundige manier begeleidt naar een passende oplossing. Ondertussen kun jij je concentreren op de continuïteit van je organisatie, zonder zorgen want je mag er vanuit gaan dat wij ons werk goed doen.

We zorgen voor een duurzame oplossing die door iedereen wordt gedragen, door jou, je werknemer, de arbodienst en het UWV. Dat doen we met een traject op maat zodat het ziekteverzuim niet langer duurt dan noodzakelijk en jij niet onnodig op kosten wordt gejaagd. Ook hoef je je geen zorgen te maken over het nakomen van je verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Laat ons je helpen. Je staat er niet alleen voor.

Ondersteuning nodig bij Spoor 2-traject?