Job Coaching (werkgever)

Jouw situatie

Jouw organisatie heeft werknemers met een arbeidsbeperking in dienst en er zijn misschien aanpassingen van de werkplek of de werkzaamheden nodig. Je zoekt een jobcoach die je werknemer begeleidt en traint tijdens de inwerkperiode. Iemand die weet wat er nodig is om jou als werkgever langdurig te laten samenwerken met jouw werknemer.

Voor een duurzame werkplek

viaWMO voor jobcoaching

viaWMO heeft veel ervaring in het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking, en ook bij het coachen op de werkplek. Onze jobcoach maakt jouw werknemer wegwijs in het werk, de werkomgeving en de organisatie. Hij of zij zorgt dat jouw werknemer zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. En dat is maatwerk. Niet iedereen heeft evenveel begeleiding nodig. Zo kan iemand hulp nodig bij de communicatie omdat hij zelf niet onder woorden kan brengen wat hem dwarszit. Soms volstaat enkel het fysiek aanpassen van de werkplek.
Jobcoaching is gericht op werknemers met een vastgestelde functionele arbeidsbeperking, Wajongers of mensen die zijn ingeschreven in het doelgroepenregister. Het doel is om de werknemer te leren om zelfstandig het werk op te pakken door middel van coaching en training. De kosten worden tot maximaal drie jaar vergoed door het UWV en de gemeenten. De werknemer mag zelf bepalen door welke jobcoach hij wil worden begeleid.

Onze jobcoach is ook een strategische partner voor jou als werkgever. Zo kan hij je adviseren over de wet en regelgeving, duidelijkheid geven over de rollen en de verantwoordelijkheden en helpen bij de uitvoering van aanpassingen. Hij zorgt bij wijze van spreken dat je een persoonlijke handleiding van je werknemer krijgt en kan de collega ondersteunen die gaat optreden als interne begeleider. Met doeltreffende en deskundige jobcoaching voorkom je uitval en vergroot je de duurzame inzetbaarheid van je werknemer.

Wil jij jobcoaching inzetten?