Ziektewetinterventies

Jouw situatie

Je zit ziek thuis met een burn-out, verstoorde arbeidsrelatie, een scheiding of andere situaties die verdriet oproepen. Je kan vast nog meer situaties bedenken waarin je ‘uit het lood’ geslagen bent. Of misschien wil jij voorkomen dat jij je ziek moet melden. Jouw gezondheid en ook de terugkeer naar de arbeidsmarkt zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van je werkgever, ook die van jou zelf. Je moet actief meewerken aan ziektewetinterventies die helpen bij je herstel. Je hebt wel inspraak in wie jouw traject gaat verzorgen.

Voor duurzaam herstel

viaWMO voor Ziektewetinterventies

Als je langer dan 7 weken ziek bent moet er in het kader van de Wet verbetering Poortwachter een plan van aanpak worden opgesteld voor jouw terugkeer. Bij langdurig verzuim moet er ook een re-integratiedossier worden opgesteld. Ook kun jij zelf of in overleg met je werkgever besluiten om een coachingstraject met ons aan te gaan. Samen met een coach werk jij dan aan jouw duurzaam herstel.

Door middel van persoonlijke coaching zorgen wij dat jij weer lekker in je vel zit. Of als dat nodig is, gaan we samen met jou we op zoek naar de mogelijkheden voor een passende werkplek binnen je huidige organisatie. Soms lijkt het onmogelijk om terug te keren binnen het bedrijf, maar blijkt uit een arbeidsdeskundig onderzoek dat door het aanpassen van de werkzaamheden of de werkplek (bij psychische belasting of lichamelijke klachten) toch een optie is. Daarbij kunnen we jou helpen. Ook kunnen we mediation inzetten bij een verstoorde arbeidsverhouding. Hiervoor werken we samen met een externe aantal (keten)partners.

Als je ziek thuis zit, staat je hoofd misschien nog niet naar werken. Wij houden rekening met jouw omstandigheden. Met een persoonlijk coachingstraject op maat zorgen we dat jij op je eigen tempo en met voldoende ondersteuning het werken aan werk weer oppakt. Het uitgangspunt is ervoor zorgen dat je weer aan de slag kunt op een werkplek die je energie geeft. Hoe en waar dat is, zal blijken tijdens het coachingstraject. Je staat er niet alleen voor in moeilijke tijden; wij staan naast je.

Ben jij toe aan een coachingstraject op maat?