Ervaringsverhaal Maartje

Als eerste ben ik op het internet gaan zoeken naar re-integratiebureaus die gespecialiseerd zijn in ASS. Ik voelde mij bij andere begeleidingen en intakegesprekken niet op mijn gemak, onbegrepen. Daarna

Share